vay dat quy hoach

Có thể vay thế chấp sổ hồng đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, hằng năm không?

Vì sao đa số các ngân hàng không cho vay đất trồng cây hằng năm, lâu năm hay đất nông nghiệp, đọc bài viết sau để hiểu hơn.

Đăng ký ngay